Workshop
Discover Izhevsk Winter 2020
by Moscow Workshops
МВЭУ
 

#nameP1T1P2T2P3T3P4T4P5T5P6T6P7T7P8T8P9T9SumProbSumTime
1NNSU+HSENN-4(Martirosyan, Khlyustov)812127115991107611039606101366797891492711617210184
2Saratov SU (Popov, Georgiev, Romanov)78667533998171256812138790710179138361090689129
3Izh STU (Bendersky, Varlamov, Khasanshin)315255097984581056007108261028611464993487304
4Izh STU (Zubarev, Konychev, Gorshkov)42675354611615813641065865828510064709466134
5Izh STU (Merzlyakov, Postnikov, Kulikov)430643455790328565586809446935033424384489
6Izh STU (Kuznetsov, Drokin, Kryazhevckikh)00000031066810047101561072612545854356265
7School 28 (Kirillov)4603411884594146673255041358410343618325677
8Izh STU (Ivshin, Efanov, Cherpita)335245114825216653413237000000212432
9UDSU (Kabakina)12611234188003734351200000091829